Niedziela Słowa Bożego

Zgodnie z wolą Ojca Świętego Franciszka, tej niedzieli przeżywamy w całym Kościele dzień Słowa Bożego.
Św. Hieronim, wielki miłośnik Słowa Bożego podkreśla, jak ważna dla nas katolików, jest znajomość Pisma Świętego. W jednym ze swoich dzieł mówi o tym, że „nieznajomość Pisma Świętego jest nieznajomością Chrystusa”. Benedykt XVI na ŚDM 2006 powiedział takie słowa; „Drodzy młodzi, zachęcam was, abyście dobrze po­znawali Biblię, trzymali ją w zasięgu ręki, aby była dla was niczym kompas wskazujący drogę, którą na­leży iść. Czytając ją, nauczycie się poznawać Chrystusa.

W dzisiejszym Słowie Bożym, w Ewangelii czytanej podczas liturgii Mszy Świętej, mogliśmy usłyszeć o Jezusie, który na wieść o wtrąceniu Jana Chrzciciela do więzienia opuszcza swój dom, w którym żył przez 30 lat i udaje się do Kafarnaum, gdzie osiada. Jest to niewątpliwie duża zmiana w Jego życiu, która ma ogromne znaczenie. Jest to bowiem moment, kiedy Jezus rozpoczyna swoją działalność, chodzi po okolicy i naucza, przekazuje Dobrą Nowinę światu. Dalej czytamy w Ewangelii, że Jezus spotyka i powołuje swoich uczniów – ludzi, którzy razem z Chrystusem później zawojowali świat; mówi do nich „Pójdźcie za mną, a uczynię was rybakami ludzi”. Drodzy. Czy i dzisiaj nie mówi do nas Jezus? Czy nie chce byśmy
przyjęli zaproszenie do Pójścia za nim? Idźmy za Chrystusem poprzez naszą codzienność, odpowiedzmy na to zaproszenie lekturą Pisma Świętego – Żywego Słowa – Nauki Chrystusa, dzięki której na drogach naszego życia, cytując dzisiejszy psalm responsoryjny, Pan będzie naszą Światłością, która oświeca nasze życie i naszym Zbawieniem.