Regulamin konkursu plastycznego pt. „Czuby – moja dzielnica, która młodych zachwyca”

Parafia Matki Bożej Różańcowej w Lublinie ogłasza konkurs plastyczny pt. „Czuby – moja dzielnica, która młodych zachwyca” w ramach XIX edycji parafiady     Cele: Wzbudzenie wśród dzieci i młodzieży poczucia tożsamości lokalnej. Rozwijanie wrażliwości artystycznej, estetycznej i wyobraźni. Czerpanie przez dzieci i młodzież radości z efektów własnych działań twórczych. Prezentacja i promowanie plastycznej twórczości … Czytaj dalej

Harmonogram prowadzenia różańca 2023/2024

Harmonogram prowadzenia różańca o godz. 17.20 od 29.01.2023 do 10.02.2024

29.01-11.02

12.02-18.02

19.02-25.02

26.02-11.03

12.03-18.03

19.03-25.03

Koła Różańcowe

Ap. Bożego Miłosierdzia

Domowy Kościół

Koła Różańcowe

Katolickie Stow. Młodzieży

Legion Maryi

26.03-08.04

09.04-15.04

16.04-22.04

23.04-06.05

7.05-13.05

14.05-20.05

Koła Różańcowe

Neokatechumenat

Oaza Dzieci
i Młodzieży

Koła Różańcowe

Odnowa w Duchu Św.

Róża Rodziców

21.05-27.05

28.05-10.06

11.06-17.06

18.06-24.06

25.06-08.07

09.07-15.07

Ruch Św. Michała Archanioła

Koła Różańcowe

Ruch Rodzin Nazaretańskich

Akcja Katolicka

Koła Różańcowe

Ap. Bożego Miłosierdzia

16.07-22.07

23.07-29.07

30.07-12.08

13.08-19.08

20.08-26.08

27.08-09.09

Domowy Kościół

Legion Maryi

Koła Różańcowe

Neokatechumenat

Odnowa w Duchu Św.

Koła Różańcowe

10.09-16-09

17.09-23.09

24.09-1.10

01.11

01.12-09.12

10.12-16.12

Oaza Dzieci
i Młodzieży

Katolickie Stow. Młodzieży

Koła Różańcowe

Koła Różańcowe

Koła Różańcowe

Róża Rodziców

17.12-23.12

24.12-30.12

31.12-13.01.2024

14.01-20.01

21.01-27.01

28.01-10.02

Ruch Św. Michała Archanioła

Ruch Rodzin Nazaretańskich

Koła Różańcowe

Akcja Katolicka

Ap. Bożego Miłosierdzia

Koła Różańcowe

Czytaj dalej

Rada Duszpasterska VI kadencji 2023-2027 w parafii MB Różańcowej w Lublinie

 

Lp.

Nazwisko i imię

1 Ks. Marek Warchoł
2 Ks. Damian Ziętek
3 Balicka Justyna
4 Bryda Grażyna
5 Domański Zbigniew
6 Harasymiuk Barbara
7 Hojda Zbigniew
8 Kozak Krystyna
9 Leleń Jadwiga
10 Miłosz Andrzej
11 Niezgoda Andrzej
12 Pergoł Michał
13 Potakiewicz Przemysław
14 Saj Wojciech
15 Schwonke Patrycja
16 Stacharska Małgorzata
17 Starownik Radosław
18 Szczęch Janusz
19 Teleon Dorota
20 Wysocka Urszula
21 Welo Aleksandra
22

Żminda Agnieszka

Czytaj dalej