Modlitwa do Matki Bożej Latyczowskiej

 

Matko i Pani nasza Latyczowska,
Już od kilku stuleci przychodzą wierni
przed Twoje Oblicze,
aby Cię prosić o wstawiennictwo u Boga.
Przychodzą z bólem swego serca,
a odchodzą pocieszeni.
Dzisiaj i ja staję przed Tobą
ze swymi troskami i bólami.
Przychodzę z nadzieją, że Ty Boża Rodzicielko
wyprosisz mi u Syna mocną wiarę, nadzieję i miłość.
Miej w opiece moją rodzinę, parafię i cały Kościół.
Wyrwij z mego serca złość i nienawiść,
a wlej w nie pokój i miłość.
Oblubienico Ducha Świętego,
wypraszaj mi Jego dary i owoce.
Patronko Nowej Ewangelizacji
Naucz mnie kochać Jezusa tak jak Ty
i z radością nieść Jego Ewangelię światu.
Otocz mnie na ziemi płaszczem Twej opieki
a po śmierci zaprowadź do Królestwa Twego Syna. Amen.