Małżeństwo

Nauka Kościoła zawarta w KKK o Sakramencie Małżeństwa

(zobacz)

Na początku stworzenia Bóg stworzył ich jako mężczyznę i kobietę: dlatego opuści człowiek ojca swego i matkę i złączy się ze swoją żoną, i będą oboje jednym ciałem. A tak już nie są dwoje, lecz jedno ciało. Co więc Bóg złączył, tego człowiek niech nie rozdziela!” (Mk 10,6-9)

Narzeczeni zgłaszają się w parafii zamieszkania narzeczonej lub narzeczonego osobiście (najpóźniej) trzy miesiące przed zawarciem małżeństwa.

W kancelarii parafialnej przedstawiają osobiście następujące dokumenty:

1. Metryki chrztu do ślubu kościelnego (ważność wydania: 6 miesięcy przed datą ślubu) z adnotacją o przyjęciu sakramentu bierzmowania

2. Dowody osobiste

3. Zaświadczenie o uczestnictwie w katechezach przedmałżeńskich

4. Ostatnie świadectwo z katechezy szkolnej

5. Zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa z Urzędu Stanu Cywilnego w 3 egzemplarzach.

6. W przypadku wdowców – metryka śmierci współmałżonka.

Rozmowa duszpasterska przed ślubem w 2 etapach:

1. Spisanie protokołu przedślubnego oraz wystawienie zapowiedzi, inne ustalenia szczegółowe.
2. Rozmowa duszpasterska przed ślubem.

 
 
Nauki przedmałżeńskie odbywają się w parafii według ustalonego harmonogramu (środa godz. 19.00).
Honorowane są nauki odbyte w innych parafiach czy duszpasterstwach specjalistycznych.
Ewentualne pytania i wątpliwości prosimy kierować do duszpasterzy parafialnych, a nie szukać odpowiedzi na forach internetowych.
 
Dni Skupienia dla narzeczonych odbywają się w II Niedziele miesiąca o godz. 15:00 w Parafii pw. Św. Józefa w Lublinie.