Zmarł śp. Ryszard Krzaczek, ojciec ks. Krzysztofa Krzaczka

Dnia 29 kwietnia 2021 r. zmarł śp. Ryszard Krzaczek (l. 64), ojciec ks. Krzysztofa Krzaczka (rok święceń 2013), asystenta kościelnego KSM w Archidiecezji Lubelskiej. Msza św. pogrzebowa zostanie odprawiona 1 maja br. (sobota) o godz. 14.00 w kościele parafialnym pw. Matki Bożej Różańcowej (ul. Bursztynowa 20) w Lublinie. Ciało Zmarłego spocznie na cmentarzu parafii pw. … Czytaj dalej

Obchody Triduum Paschalnego

W Wielki Piątek obchodzimy dzień męki i śmierci Pana Jezusa, jest to dzień w którym kościół zostaje bez swojego Pasterza.  Cisza w jakiej rozpoczyna się liturgia Wielkopiątkowa ma nam uświadomić jak niewystarczalni, jak samotni jesteśmy bez Jezusa. Dzisiejsze obchody Wielkiego Piątku, transmitowane będą  na naszym kanale na Youtubie oraz za pośrednictwem Telewizji Polskiej na kanale … Czytaj dalej

Komunikat Komisji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów KEP

 

W związku z zapytaniem o publiczne inicjatywy krytyczne wobec Komunii św. na rękę, przypominamy, że chociaż główną formą przyjmowania Komunii w Polsce jest Komunia do ust (Wskazania KEP z 2005 r. nr 40), to jednak nie oznacza to, że inne zatwierdzone przez Kościół formy miałyby być same z siebie niegodne, niewłaściwe, złe lub grzeszne, jeśli spełnia się warunki stawiane w tej kwestii przez prawo liturgiczne.

Niewłaściwe i krzywdzące wiernych jest twierdzenie, że przyjmowanie Komunii św. na rękę, jest brakiem szacunku wobec Najświętszego Sakramentu. Podobnie niesprawiedliwe jest ukazywanie osób przyjmujących Komunię św. na rękę jako tych, którzy „winni są Ciała i Krwi Pańskiej”, z założeniem, że czynią to bez uszanowania, którego domaga się św. Paweł w 1 Liście do Koryntian. Co prawda Sobór Trydencki używa tego fragmentu na przypomnienie o godnym i pełnym czci przyjmowaniu Ciała Pańskiego, ale nadaje mu również wymiar duchowy, ukazując że niegodnym jest przyjmowanie Komunii w grzechu (Dekr. o Euch., sesja 13: 1/A, r. 7). Dodajmy, że słowo „niegodne” oznacza to, czego się nie godzi czynić, a tymczasem Kościół w swoim prawie uznaje za „godny” zarówno jeden, jak i drugi sposób przyjmowania Komunii. Potępiając jeden z godziwych sposobów przyjmowania Komunii św., wprowadza się nieład i podział w rodzinie Kościoła.

Nie można też stwierdzić, iż Komunia św. na rękę jest sama z siebie profanacją. W ten sposób zarzucałoby się Stolicy Apostolskiej, która dopuszcza Komunię na rękę, że akceptuje profanację (por. Mszał Rzymski, OWMR 161, rzymska instrukcja Redemptionis Sacramentum nr 92). Tymczasem faktyczna profanacja Eucharystii to czyn „mający znamiona dobrowolnej i poważnej pogardy okazywanej świętym postaciom” (instr. Redemptionis Sacramentum 107, por. KPK kan. 1367). Nie można więc zarzucać profanowania Eucharystii osobom, które z różnych powodów pragną przyjąć z wiarą i czcią Komunię św. na rękę, zwłaszcza w okresie pandemii.

Przypominamy także wszystkim szafarzom Komunii, zwyczajnym i nadzwyczajnym, że są oni zobowiązani do przestrzegania prawa liturgicznego, które stanowi, że kiedy nie ma niebezpieczeństwa profanacji, nie można ani zmuszać, ani zabraniać Komunii w jednej czy drugiej formie (por. Redempt. Sacr. nr 12). Szafarze nie mogą twierdzić, że samo udzielenie Komunii na rękę stanowi niebezpieczeństwo profanacji, jeśli wierny z wiarą i szacunkiem prosi o tę formę Komunii. Prawo oceniania i zmieniania praktyki liturgicznej należy do Stolicy Apostolskiej i dopóki ona uznaje Komunię na rękę za godziwy sposób udzielania wiernym Ciała Pańskiego, nikt nie powinien tego sposobu potępiać. Kto zaś to czyni, wprowadza nieład i podział w rodzinie Kościoła. Może się natomiast zdarzyć, że w okresach nadzwyczajnych, jak np. trwająca epidemia, biskupi na swoim terenie tymczasowo zawężą obowiązujące prawo (por. List kard. Saraha z 3 września br.), czemu należy być zawsze posłusznym, aby zachować w Kościele pokój, o który modlimy się we Mszy przed samą Komunią.

Niech szafarze udzielający Komunii na rękę poczuwają się do szczególnie wielkiej dbałości o cześć wobec Najśw. Sakramentu, zwracając uwagę na to, aby przy Komunii nie dopuścić do gubienia okruszyn Hostii. W tym celu powinni dbać o jakość stosowanych do Mszy hostii, z wielką uwagą dbając o to, aby się nie kruszyły i nie pozostawiały na dłoniach wiernych okruszyn. Warto też przypomnieć za Mszałem, że „ilekroć przylgnie do palców jakaś cząstka Hostii, zwłaszcza po łamaniu Chleba i Komunii wiernych, kapłan powinien otrzeć palce nad pateną, a jeśli to konieczne, obmyć je. Ma również zebrać cząstki znajdujące się poza pateną” (OWMR 278). Kongregacja ds. Nauki Wiary w 1972 r. wyjaśniła, że „zasadniczo otarcie palców nad pateną powinno wystarczyć. Ale mogą się zdarzyć i takie przypadki, w których konieczna jest ablucja palców, jeśli np. wyraźnie widoczne partykuły pozostaną przyklejone do palców z powodu pocenia się” (dekl. De fragmentis eucharisticis). Jeśli kapłani są zobowiązani do sprawdzenia, czy na dłoniach nie pozostały okruszyny Hostii (OWMR 278), podobnie powinni postępować wierni. Dlatego ci, którzy z uzasadnionych powodów proszą o Komunię na rękę, zaraz po spożyciu Ciała Pańskiego powinni uważnie obejrzeć dłonie oraz zebrać i spożyć ze czcią każdą widoczną okruszynę, która mogła oderwać się od Hostii.

Bp Adam Bałabuch
Przewodniczący Komisji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów
Konferencji Episkopatu Polski

Warszawa, 3 października 2020 r.

Czytaj dalej

Rytuał rodzinny naszego Kościoła domowego

          W aktualnej chwili, kiedy nie możemy w pełni uczestniczyć w liturgii sprawowanej w naszych świątyniach, sięgnąłem po stojącą na półce obok modlitewników i biblioteczki Lectio divina, książeczkę Ks. Józef Wysocki[1], Rytuał rodzinny (Aby rodzina była bardziej Kościołem)[2]. Pomaga ona przeżywać kolejne okresy roku liturgicznego w rodzinie. tworzyć „liturgię rodzinną”, „liturgię … Czytaj dalej

Transmisja video z naszej Świątyni

Kliknij w obrazek            Plan transmisji W Niedziele: 9.00 – Msza Święta 10.30 – Msza Święta 18.00  – Msza Święta   W dni powszednie: Środa 18.00 – Msza Święta z nowenną do MB Nieustającej Pomocy Zapraszamy!  

Niedziela Słowa Bożego

Zgodnie z wolą Ojca Świętego Franciszka, tej niedzieli przeżywamy w całym Kościele dzień Słowa Bożego.Św. Hieronim, wielki miłośnik Słowa Bożego podkreśla, jak ważna dla nas katolików, jest znajomość Pisma Świętego. W jednym ze swoich dzieł mówi o tym, że „nieznajomość Pisma Świętego jest nieznajomością Chrystusa”. Benedykt XVI na ŚDM 2006 powiedział takie słowa; „Drodzy młodzi, … Czytaj dalej