Spotkania rekreacyjno-sportowe

Spotkania rekreacyjno-sportowe dla dzieci parafia Matki Bożej Różańcowej w Lublinie 05-10 lipca 2021 PONIEDZIAŁEK 05.07.2021 9.00 Msza Święta 10.00 integracja 11.00 śniadanie 11.30 zajęcia sprawnościowe 13.30 obiad 14.00 gry i zabawy 15.00 modlitwa w kościele 15.15 zajęcia plastyczne WTOREK 06.07.2021 9.00 gry i zabawy 10.30 śniadanie 11.00 PCK 12.00 warsztaty formacyjne 13.30 obiad 14.00 film … Czytaj dalej

Zmarł śp. Ryszard Krzaczek, ojciec ks. Krzysztofa Krzaczka

Dnia 29 kwietnia 2021 r. zmarł śp. Ryszard Krzaczek (l. 64), ojciec ks. Krzysztofa Krzaczka (rok święceń 2013), asystenta kościelnego KSM w Archidiecezji Lubelskiej. Msza św. pogrzebowa zostanie odprawiona 1 maja br. (sobota) o godz. 14.00 w kościele parafialnym pw. Matki Bożej Różańcowej (ul. Bursztynowa 20) w Lublinie. Ciało Zmarłego spocznie na cmentarzu parafii pw. … Czytaj dalej

Obchody Triduum Paschalnego

W Wielki Piątek obchodzimy dzień męki i śmierci Pana Jezusa, jest to dzień w którym kościół zostaje bez swojego Pasterza.  Cisza w jakiej rozpoczyna się liturgia Wielkopiątkowa ma nam uświadomić jak niewystarczalni, jak samotni jesteśmy bez Jezusa. Dzisiejsze obchody Wielkiego Piątku, transmitowane będą  na naszym kanale na Youtubie oraz za pośrednictwem Telewizji Polskiej na kanale … Czytaj dalej

MŁODZIEŻOWA DROGA KRZYŻOWA

W piątek, 26 marca, o godz. 19.15 Centrum Duszpasterstwa Młodzieży, we współpracy z Katolickim Stowarzyszeniem Młodzieży, organizuje z rejonowymi duszpasterzami młodych Drogę Krzyżową opartą na wspomnieniach więźniów dawnego obozu koncentracyjnego na Majdanku. Z powodu pandemii, w tym roku kolejny raz nie możemy spotkać się na terenie Państwowego Muzeum, ale pragniemy stworzyć możliwość upamiętnienia dzieła zrzeszającego tradycyjnie, od ponad dwudziestu lat, … Czytaj dalej

Modlitwa w intencji Parafian

L.p. DATA ULICA I NUMER BLOKU   04.01.2021 r. poniedziałek Agatowa 11, Agatowa 12, Agatowa 21, Bursztynowa 9, Wyżynna 16, Wyżynna 23, Bursztynowa 10, Rubinowa 3.   05.01.2021 r. wtorek Agatowa 13, Agatowa 14, Agatowa 15, Agatowa 17, Wyżynna 19, Turkusowa 10, Turkusowa 28, Turkusowa 26.   07.01.2021 r. czwartek Agatowa 16, Agatowa 18, Agatowa … Czytaj dalej

List pasterski Metropolity Lubelskiego na Adwent 2020

ZGROMADZENI NA ŚWIĘTEJ WIECZERZY List pasterski Metropolity Lubelskiego na Adwent 2020 r. Umiłowani w Chrystusie Panu, Siostry i Bracia! W dzisiejszej liturgii słowa usłyszeliśmy początkowy fragment Pierwszego Listu Świętego Pawła Apostoła do Koryntian. Apostoł Narodów pozdrawia nas życzeniem łaski i pokoju od Boga, naszego Ojca i od Pana Jezusa Chrystusa. Przypomina, że to Bóg przez … Czytaj dalej

Dekret Penitencjarii Apostolskiej o odpustach za zmarłych w listopadzie 2020

Ze względu na obostrzenia spowodowane pandemią COVID-19, Penitencjaria Apostolska wydała dekret stanowiący, iż odpusty zupełne za zmarłych można uzyskiwać przez cały listopad, jednocześnie dostosowując warunki ich uzyskania do sytuacji pozwalającej zapewnić bezpieczeństwo wiernym. Odpust zupełny dla osób odwiedzających cmentarz oraz modlących się za zmarłych jedynie w myślach, przypadający na dni pomiędzy 1 a 8 listopada … Czytaj dalej

Komunikat Komisji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów KEP

 

W związku z zapytaniem o publiczne inicjatywy krytyczne wobec Komunii św. na rękę, przypominamy, że chociaż główną formą przyjmowania Komunii w Polsce jest Komunia do ust (Wskazania KEP z 2005 r. nr 40), to jednak nie oznacza to, że inne zatwierdzone przez Kościół formy miałyby być same z siebie niegodne, niewłaściwe, złe lub grzeszne, jeśli spełnia się warunki stawiane w tej kwestii przez prawo liturgiczne.

Niewłaściwe i krzywdzące wiernych jest twierdzenie, że przyjmowanie Komunii św. na rękę, jest brakiem szacunku wobec Najświętszego Sakramentu. Podobnie niesprawiedliwe jest ukazywanie osób przyjmujących Komunię św. na rękę jako tych, którzy „winni są Ciała i Krwi Pańskiej”, z założeniem, że czynią to bez uszanowania, którego domaga się św. Paweł w 1 Liście do Koryntian. Co prawda Sobór Trydencki używa tego fragmentu na przypomnienie o godnym i pełnym czci przyjmowaniu Ciała Pańskiego, ale nadaje mu również wymiar duchowy, ukazując że niegodnym jest przyjmowanie Komunii w grzechu (Dekr. o Euch., sesja 13: 1/A, r. 7). Dodajmy, że słowo „niegodne” oznacza to, czego się nie godzi czynić, a tymczasem Kościół w swoim prawie uznaje za „godny” zarówno jeden, jak i drugi sposób przyjmowania Komunii. Potępiając jeden z godziwych sposobów przyjmowania Komunii św., wprowadza się nieład i podział w rodzinie Kościoła.

Nie można też stwierdzić, iż Komunia św. na rękę jest sama z siebie profanacją. W ten sposób zarzucałoby się Stolicy Apostolskiej, która dopuszcza Komunię na rękę, że akceptuje profanację (por. Mszał Rzymski, OWMR 161, rzymska instrukcja Redemptionis Sacramentum nr 92). Tymczasem faktyczna profanacja Eucharystii to czyn „mający znamiona dobrowolnej i poważnej pogardy okazywanej świętym postaciom” (instr. Redemptionis Sacramentum 107, por. KPK kan. 1367). Nie można więc zarzucać profanowania Eucharystii osobom, które z różnych powodów pragną przyjąć z wiarą i czcią Komunię św. na rękę, zwłaszcza w okresie pandemii.

Przypominamy także wszystkim szafarzom Komunii, zwyczajnym i nadzwyczajnym, że są oni zobowiązani do przestrzegania prawa liturgicznego, które stanowi, że kiedy nie ma niebezpieczeństwa profanacji, nie można ani zmuszać, ani zabraniać Komunii w jednej czy drugiej formie (por. Redempt. Sacr. nr 12). Szafarze nie mogą twierdzić, że samo udzielenie Komunii na rękę stanowi niebezpieczeństwo profanacji, jeśli wierny z wiarą i szacunkiem prosi o tę formę Komunii. Prawo oceniania i zmieniania praktyki liturgicznej należy do Stolicy Apostolskiej i dopóki ona uznaje Komunię na rękę za godziwy sposób udzielania wiernym Ciała Pańskiego, nikt nie powinien tego sposobu potępiać. Kto zaś to czyni, wprowadza nieład i podział w rodzinie Kościoła. Może się natomiast zdarzyć, że w okresach nadzwyczajnych, jak np. trwająca epidemia, biskupi na swoim terenie tymczasowo zawężą obowiązujące prawo (por. List kard. Saraha z 3 września br.), czemu należy być zawsze posłusznym, aby zachować w Kościele pokój, o który modlimy się we Mszy przed samą Komunią.

Niech szafarze udzielający Komunii na rękę poczuwają się do szczególnie wielkiej dbałości o cześć wobec Najśw. Sakramentu, zwracając uwagę na to, aby przy Komunii nie dopuścić do gubienia okruszyn Hostii. W tym celu powinni dbać o jakość stosowanych do Mszy hostii, z wielką uwagą dbając o to, aby się nie kruszyły i nie pozostawiały na dłoniach wiernych okruszyn. Warto też przypomnieć za Mszałem, że „ilekroć przylgnie do palców jakaś cząstka Hostii, zwłaszcza po łamaniu Chleba i Komunii wiernych, kapłan powinien otrzeć palce nad pateną, a jeśli to konieczne, obmyć je. Ma również zebrać cząstki znajdujące się poza pateną” (OWMR 278). Kongregacja ds. Nauki Wiary w 1972 r. wyjaśniła, że „zasadniczo otarcie palców nad pateną powinno wystarczyć. Ale mogą się zdarzyć i takie przypadki, w których konieczna jest ablucja palców, jeśli np. wyraźnie widoczne partykuły pozostaną przyklejone do palców z powodu pocenia się” (dekl. De fragmentis eucharisticis). Jeśli kapłani są zobowiązani do sprawdzenia, czy na dłoniach nie pozostały okruszyny Hostii (OWMR 278), podobnie powinni postępować wierni. Dlatego ci, którzy z uzasadnionych powodów proszą o Komunię na rękę, zaraz po spożyciu Ciała Pańskiego powinni uważnie obejrzeć dłonie oraz zebrać i spożyć ze czcią każdą widoczną okruszynę, która mogła oderwać się od Hostii.

Bp Adam Bałabuch
Przewodniczący Komisji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów
Konferencji Episkopatu Polski

Warszawa, 3 października 2020 r.

Czytaj dalej

Sobota – Bierzmowanie oraz imieniny ks. Damiana

W najbliższą sobotę 26 wrześnie będziemy przeżywać dwa wydarzenia. O godzinie 11:00 podczas Mszy świętej ks. Arcybiskup Stanisław Budzik udzieli sakramentu bierzmowania naszej młodzieży. Natomiast podczas Mszy o godzinie 18:00 będziemy modlić się w intencji ks. Damiana, który obchodzi w tym dniu swoje imieniny. Zapraszamy do wspólnej modlitwy.