Regulamin konkursu plastycznego pt. „Czuby – moja dzielnica, która młodych zachwyca”

Parafia Matki Bożej Różańcowej w Lublinie ogłasza

konkurs plastyczny pt. „Czuby – moja dzielnica, która młodych zachwyca” w ramach XIX edycji parafiady

 

 

Cele:

 • Wzbudzenie wśród dzieci i młodzieży poczucia tożsamości lokalnej.
 • Rozwijanie wrażliwości artystycznej, estetycznej i wyobraźni.
 • Czerpanie przez dzieci i młodzież radości z efektów własnych działań twórczych.
 • Prezentacja i promowanie plastycznej twórczości dzieci i młodzieży.

Regulamin konkursu:

 1. Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży szkoły podstawowej.
 2. Zadaniem uczestników będzie własnoręczne wykonanie pracy plastycznej przedstawiającej obiekt/wydarzenie byłe, aktualne lub przyszłe (które chcieliby żeby zaistniało) związane
  z dzielnicą Czuby dowolną techniką płaską.
 3. Prace należy wykonać w formacie papieru A3.
 4. Każdy uczestnik może zgłosić tylko jedną pracę.
 5. Prace oceniane będą w dwóch kategoriach wiekowych: uczniowie klas I-III oraz IV-VIII
 6. Oceniając prace komisja konkursowa będzie brała pod uwagę: estetyczne i oryginalne wykonanie, pomysłowość oraz samodzielność.
 7. Udział w konkursie oznacza akceptację regulaminu oraz wyrażenie zgody na publikację prac oraz publikację i przetwarzanie danych osobowych do celów konkursowych.
 8. Podpisane prace należy składać do kancelarii lub zakrystii do 11.06.23 r.
 9. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 18.06.23 r.
 10. Wyniki zostaną ogłoszone podczas XIX Parafiady, na której powstanie także wystawa prac konkursowych.
 11. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy oraz drobne upominki, które będą do odebrania tylko w dniu parafiady.

 

Organizatorzy:

Parafia pw. Matki Bożej Różańcowej w Lublinie