ZASADY UCZESTNICTWA WE MSZY ŚWIĘTEJ OD 17 MAJA 2020

 

  • W MYŚL PRZEPISÓW OBECNIE W KOŚCIELE PRZYPADA 10m2 NA JEDNĄ OSOBĘ.
  • MIEJSCA SIEDZĄCE ZAJMUJEMY W ŁAWKACH PRZY OZNACZENIU „UCZESTNIK LITURGII”.
  • STOJĄCY Z TYŁU KOŚCIOŁA ORAZ POZOSTAJĄCY NA ZEWNĄTRZ, POWINNI ZACHOWAĆ BEZPIECZNĄ ODLEGLOŚĆ OD INNYCH MODLĄCYCH SIĘ OSÓB.
  • UCZESTNIKÓW LITURGII (POZA CELEBRANSAMI ORAZ OSOBAMI ZWOLNIONYMI Z PRZEPISU PRZEZ PRAWODAWCĘ) OBOWIĄZUJE ZAKRYWANIE UST I NOSA. ZABEZPIECZENIA ODSŁANIAMY NA CZAS PRZYJĘCIA EUCHARYSTII.
  • PODCZAS UDZIELANIA KOMUNII POZOSTAJEMY NA SWOICH MIEJSCACH. KAPŁANI PODCHODZĄ DO WIERNYCH (RÓWNIEŻ NA ZEWNĄTRZ KOŚCIOŁA).

DZIĘKUJEMY WSZYSTKIM

ZA DOSTOSOWANIE SIĘ

DO WYTYCZNYCH.