Spotkania rekreacyjno-sportowe dla dzieci 24-29 lipca 2023

PONIEDZIAŁEK 24.07.2023

Pan Jezus to nasz Pasterz

9.00 Msza Święta

10.00 Spotkanie organizacyjne

11.00 Śniadanie

11.30 Zajęcia plastyczne

13.00 Obiad

13.30 Warsztaty formacyjno-integracyjne

15.00 Modlitwa

15.15 Gry i zabawy na świeżym powietrzu

. ŚRODA 26.07.2023

Wycieczka

7.45 Zbiórka

8.00 Wyjazd z Lublina do Bliżowa

10.00 Wioska Przygody Frajda

16.00 Powrót

. PIĄTEK 28.07.2023

Maryja to nasza Mama

9.00 Gry i zabawy na świeżym powietrzu

9.30 Śniadanie

10.00 Seans filmowy

13.00 Obiad

13.30 Warsztaty formacyjne

14.45 Zakończenie zajęć

15.45 Modlitwa

. WTOREK 25.07.2023

Bóg to nasz Tata

9.00 Poszukiwanie skarbów cz. 1

10.00 Śniadanie

10.30 Poszukiwanie skarbów cz. 2

12.00 Zabawy z chustą

13.30 Obiad

14.00 Warsztaty formacyjne

15.00 Modlitwa

15.15 Gry i zabawy na świeżym powietrzu

. CZWARTEK 27.07.2023

Duch Święty to nasze wsparcie

9.00 Gry i zabawy

10.00 Śniadanie

10.30 Zajęcia plastyczne

12.15 Warsztaty formacyjne

13.30 Obiad

14.00 Gra zespołowa

15.00 Modlitwa

15.15 Gry i zabawy na świeżym powietrzu

. SOBOTA 29.07.2023

Festyn Rodzinny

9.00 Msza Święta dziękczynna

10.00 Piknik rodzinny

12.00 Spotkanie z OSP