Rada Duszpasterska VI kadencji 2023-2027 w parafii MB Różańcowej w Lublinie

 

Lp.

Nazwisko i imię

1 Ks. Marek Warchoł
2 Ks. Damian Ziętek
3 Balicka Justyna
4 Bryda Grażyna
5 Domański Zbigniew
6 Harasymiuk Barbara
7 Hojda Zbigniew
8 Kozak Krystyna
9 Leleń Jadwiga
10 Miłosz Andrzej
11 Niezgoda Andrzej
12 Pergoł Michał
13 Potakiewicz Przemysław
14 Saj Wojciech
15 Schwonke Patrycja
16 Stacharska Małgorzata
17 Starownik Radosław
18 Szczęch Janusz
19 Teleon Dorota
20 Wysocka Urszula
21 Welo Aleksandra
22

Żminda Agnieszka