KOMUNIA DUCHOWA

W sytuacji zwyczajnej, gdy jesteśmy w stanie łaski uświęcającej, przyjmujemy Komunię świętą w kościele podczas mszy świętej, w której uczestniczymy.

Czas epidemii jest jednak wyjątkowy. Obowiązuje prawo ograniczające liczbę zgromadzeń, w tym religijnych (tylko do 5 osób pomijając służbę liturgiczną).

W takiej sytuacji powinno się wziąć udział w Eucharystii przez Internet, radio lub telewizję. Wtedy, jeżeli nie mamy grzechu śmiertelnego, możemy Komunię świętą przyjąć duchowo, czyli wzbudzić w swoim sercu gorące pragnienie Boga. Należy oczywiście zadbać, by takiej formie udziału we mszy świętej towarzyszyła troska o wyciszenie wewnętrzne i by miejsce, gdzie się to odbywa, było czyste .

Prawo kościelne w sytuacji nadzwyczajnej takiej jak obecna ulega rozluźnieniu. Przyświeca temu ogólna zasada, że „ nie wymaga się rzeczy niemożliwych do spełnienia”. Od strony duchowej natomiast, czyli najważniejszej, należy pamiętać o tym, że Bóg zawsze patrzy w serce, czyli na naszą wewnętrzną dyspozycję i nastawienie.

Powyższe uwagi dotyczą w konsekwencji również przyjmujących Komunię święta (dorosłych i dzieci) z racji na I piątek i I sobotę miesiąca.

ks. Andrzej Boryc