Harmonogram prowadzenia różańca 2023/2024

Harmonogram prowadzenia różańca o godz. 17.20 od 29.01.2023 do 10.02.2024

29.01-11.02

12.02-18.02

19.02-25.02

26.02-11.03

12.03-18.03

19.03-25.03

Koła Różańcowe

Ap. Bożego Miłosierdzia

Domowy Kościół

Koła Różańcowe

Katolickie Stow. Młodzieży

Legion Maryi

26.03-08.04

09.04-15.04

16.04-22.04

23.04-06.05

7.05-13.05

14.05-20.05

Koła Różańcowe

Neokatechumenat

Oaza Dzieci
i Młodzieży

Koła Różańcowe

Odnowa w Duchu Św.

Róża Rodziców

21.05-27.05

28.05-10.06

11.06-17.06

18.06-24.06

25.06-08.07

09.07-15.07

Ruch Św. Michała Archanioła

Koła Różańcowe

Ruch Rodzin Nazaretańskich

Akcja Katolicka

Koła Różańcowe

Ap. Bożego Miłosierdzia

16.07-22.07

23.07-29.07

30.07-12.08

13.08-19.08

20.08-26.08

27.08-09.09

Domowy Kościół

Legion Maryi

Koła Różańcowe

Neokatechumenat

Odnowa w Duchu Św.

Koła Różańcowe

10.09-16-09

17.09-23.09

24.09-1.10

01.11

01.12-09.12

10.12-16.12

Oaza Dzieci
i Młodzieży

Katolickie Stow. Młodzieży

Koła Różańcowe

Koła Różańcowe

Koła Różańcowe

Róża Rodziców

17.12-23.12

24.12-30.12

31.12-13.01.2024

14.01-20.01

21.01-27.01

28.01-10.02

Ruch Św. Michała Archanioła

Ruch Rodzin Nazaretańskich

Koła Różańcowe

Akcja Katolicka

Ap. Bożego Miłosierdzia

Koła Różańcowe