STOWARZYSZENIE OCHRONY I POMOCY RODZINIE ALKOHOLOWEJ „SOPRA”

STOWARZYSZENIE „SOPRA” ZOSTAŁO POWOŁANE 20 MAJA 1994 ABY:

 • POMAGAĆ RODZINOM OSÓB UZALEŻNIONYCH OD ALKOHOLU
 • PRZECIWDZIAŁAĆ PRZEMOCY

 

 • Udzielamy porad i konsultacji osobom z rodzin, w których występuje problem alkoholowy lub przemoc domowa aby mogły sobie poradzić z problemem oraz motywowały i wspierały swoich pijących krewnych, czy przyjaciół do wychodzenia z nałogu w stronę trzeźwego satysfakcjonującego życia.

  

 • Choroba alkoholowa dotyka cała rodzinę osoby uzależnionej. Wyjście z kłopotów jest możliwe przy wsparciu specjalistów: psychologa i prawnika oraz innych osób dzielących się doświadczeniami, które nie są specjalistami ale znajdują się w podobnej sytuacji życiowej.

 

 • Nasze Stowarzyszenie nie specjalizuje się w pomocy dla osób uzależnionych od alkoholu (czynnych alkoholików) ani sprawców przemocy lecz dla osób, które cierpią z powodu alkoholizmu  bliskiej osoby w swojej rodzinie lub doznaję przemocy ze strony bliskiej osoby.

PRZEMOC JEST PRZESTĘPSTWEM ŚCIGANYM PRZEZ PRAWO 

Art. 207 k.k.

Kto znęca się psychicznie lub fizycznie nad osobą najbliższą lub inną osobą pozostałą w stałym lub przemijającym stosunku zależności od sprawcy albo nad małoletnim lub osobą nieporadną ze względu na jej stan psychiczny lub fizyczny podlega karze od 3 miesięcy do 5 lat.

Art. 191 k.k.

Kto stosuje przemoc wobec osoby lub groźbę bezprawną w celu zmuszenia innej osoby do określonego działania, zaniechania lub znoszenia – podlega karze do lat 3.


PAMIĘTAJ!

MASZ PRAWO

Szukać pomocy dla Siebie i bliskich

MASZ PRAWO

Żyć godnie, bezpiecznie, radośnie i twórczo

MASZ OBOWIĄZEK

Bronić własne dzieci

MASZ PRAWO

Do zmiany swojego życia

MASZ PRAWO

Chronić zdrowie i życie swoje i swoich bliskich


JEŻELI:

Bliska Ci osoba ma problem z alkoholem

 

Ty lub bliskie Ci osoby są ofiarami przemocy fizycznej lub psychicznej

 

Uważasz, że Twoja sytuacja jest beznadziejna

 

Nie wiesz co robić, co myśleć, jak dalej żyć

 

Czujesz się skrzywdzony(a) przez bliskich

POMOŻEMY CI !!!

Już nie jesteś sam(a)!!!

 

W STOWARZYSZENIU UZYSKASZ BEZPŁATNIE

 • Informacje i psychoedukację w zakresie problematyki alkoholowej.
 • Porady indywidualne i konsultacje:
  • psychologiczne
  • pedagogiczne i socjalne
  • prawne (pomoc w pisaniu pism urzędowych)
  • pomoc i wsparcie dla osób znajdujących się w trudnych sytuacjach życiowych

Punkt Informacyjno –Konsultacyjny (PIK) – dla członków rodzin z problemem alkoholowym i/lub przemocą. w sali „JERYCHO” w podziemiu Kościoła przy Parafii M.B.Różańcowej w Lublinie, ul. Bursztynowa 20.

Dyżury psychologów:Środa: 15.00 – 18.00 tel. 502 311 154

Poniedziałek  oraz inne terminy i godziny do uzgodnienia z psychologiem: 9.00 – 12.00 tel. 609 370 032

Dyżury prawnika: 1 i 3 sobota m-ca: godz. 14-18, Tel. 600 575 026

Prosimy o telefoniczne umawianie spotkań.

 

Jeżeli alkohol lub przemoc rujnuje Twoje życie !NIE ZWLEKAJ!

SOPRA jest Organizacją Pożytku Publicznego, nie pobiera z tytułu swojej działalności żadnych opłat. Jeśli chcesz wspomóc naszą działalność, możesz przekazać 1% swojego podatku na nasze Stowarzyszenie:

KRS 00 00 00 4293

Lub wpłacić darowiznę na konto:

STOWARZYSZENIE „SOPRA”

91 1090 2590 0000 0001 2393 4192

Bank Zachodni WBK S.A.

Lublin, ul. T. Zana 39

Dane kontaktowe:

adres do korespondencji:

Stowarzyszenie Ochrony i Pomocy Rodzinie Alkoholowej

„SOPRA”

skr. poczt. 49

20 – 500 U.P. Lublin 24

www.sopralublin.pl

twoja@sopralublin.pl

tel.: 600 575 026