Rycerstwo Św. Michała Archanioła

Ruch został animowany w Parafii 20 lutego 2011 roku z inicjatywy Proszcza Parafii ks. Józefa i o. Piotra Prusakiewicza Animatora Generalnego Rycerstwa św. Michała Archanioła.

Aktualnie  zastęp liczy 25 Ryczerzy, 2 członków wspomagajacych i 6 kandydatów.

Grupa modlitewna Rycerstwa św. Michała Archanioła jest ruchem apostolskim posiadającym charyzmat do walki ze złymi duchami; posiada aprobatę Kongregacji dla Doktryny Wiary, a jego patronem jest św. Michał Archanioł.

Za przykładem Chrystusa mamy ratować dusze przed szatanem, a nie czekać, aż on nas zaatakuje, skrępuje i zniewoli duchowo. Nie miejmy nic wspólnego z szatanem i odpędzajmy go od siebie i innych duchową bronią modlitwy i wyrzeczenia.

Korzystajmy więc z każdej chwili czasu, bo szatan nie traci go wcale, czyhając, aby nas kusić i zgubić, stosownie do słów Pisma Świętego: „zstąpił do was diabeł, pałając wielkim gniewem, świadom, że mało ma czasu” (Ap 12, 12). A zatem nasz nieprzejednany wróg nie traci ani chwili, aby nas zatracić na wieki, a my lekkomyślnie tracimy czas dany nam ku zbawieniu. Może ktoś powie: „Ja nic złego nie czynię…”. Święty Mateusz pisze, iż robotnicy w przypowieści Chrystusowej nic złego nie czynili, jedynie tracili czas, a jednak mimo to zostali złajani przez gospodarza słowami: „Czemu stoicie tu cały dzień bezczynnie?” (Mt 20, 6). Na sądzie Bożym Zbawiciel zażąda zdania sprawy nawet z każdego niepotrzebnego słowa. U Pana Boga nie ma jutra – jutro jest tylko u grzeszników, którzy ciągle mawiają „później”, „później”, aż zaskoczy ich śmierć. „Oto teraz czas upragniony, oto teraz dzień zbawienia” (2 Kor 6, 2). „Obyście usłyszeli dzisiaj głos Jego: nie zatwardzajcie serc waszych” (Ps 95, 7-8). Dziś Bóg cię woła, abyś wypełnił Jego wolę. Czyń ją zatem, ponieważ jutro już czasu zabraknie albo Bóg już wołać nie będzie. A jeśli dawniej miałeś nieszczęście tracić czas na obrażaniu Boga, staraj się teraz przez resztę życia służyć Panu w Rycerstwie św. Michała Archanioła, ratując dusze ludzkie.

Szatan nadal podstępnie działa we współczesnym świecie. W Polsce ciągle, niestety, nasilają się ataki na Kościół, kapłanów, na etykę ewangeliczną i ogólnoludzką. Niewątpliwie w ogóle „diabeł wstępuje w serca wielu”.

Papież Leon XIII 120 lat temu napisał specjalną modlitwę (inwokację) do św. Michała Archanioła pod wpływem przerażającego widzenia demonów.

Modlitwę tę odmawialiśmy się w naszej parafii w czasie rekolekcji wielkopostnych 2011.

Święty Michale Archaniele, wspomagaj nas w walce, a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną. Oby go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy, a Ty, Wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz krążą po świecie, mocą Bożą strąć do piekła. Amen.

Apostolski ruch zwany Rycerstwem Świętego Michała Archanioła powstał w Polsce w 1994 roku z inspiracji ks. Mariana Polaka – michality, któremu od początku powierzono obowiązki Animatora Generalnego Rycerstwa.

Rycerstwo św. Michała Archanioła posiada swój Statut zatwierdzony przez przełożonego Zgromadzenia – ks. Kazimierza Tomaszewskiego. Statut podpisany został w uroczystość Wniebowzięcia NMP – 15 sierpnia 1994 roku.

SPECYFICZNYM CHARYZMATEM RYCERSTWA jest głoszenie zwycięstwa Chrystusa nad szatanem, nad mocami zła, które dążą do zniszczenia człowieka.

CELEM RYCERSTWA jest wynagradzanie Bogu za grzechy ludzkości i wypraszanie grzesznikom nawrócenia.

PODSTAWOWYM OBOWIĄZKIEM RYCERZY jest dążenie do ciągłego trwania w stanie łaski uświęcającej, do częstego i pełnego uczestnictwa w Eucharystii (obowiązkowo w piątek), do przestrzegania postów i do wytrwałej modlitwy w intencji Kościoła katolickiego, Ojczyzny i całego świata.

Grupy modlitewne powstające w parafiach nazywane są Zastępami Rycerstwa św. Michała Archanioła. Przewodniczy im, wybrany spośród Rycerzy, Animator.

Ks. Marian Polak, dotychczasowy Animator Generalny Rycerstwa św. Michała Archanioła, po kilkunastoletniej, ofiarnej pracy w Rycerstwie, które stworzył pod działaniem Ducha Świętego, skierowany został we wrześniu 2004 roku do posługi misyjnej w Argentynie. Na jego miejsce, władze michalickie powołały do tej misji specjalnej księdza Piotra Prusakiewicza. Ksiądz Piotr jest organizatorem pielgrzymek do Włoch na górę Gargano, gdzie w V wieku objawił się św. Michał Archanioł. Jest też redaktorem naczelnym dwumiesięcznika „Któż jak Bóg”.

Założycielem Zgromadzenia Świętego Michała Archanioła jest błogosławiony ksiądz Bronisław Markiewicz, którego doczesne szczątki spoczywają w Miejscu Piastowym k. Krosna, gdzie Michalici mają swoje korzenie i swój Dom Generalny.

Centrala Rycerstwa posiada swoją siedzibę
przy Domu Generalnym Zgromadzenia Świętego Michała Archanioła

ul. Piłsudskiego 250, 05-261 Marki-StrugaAnimator Generalny Rycerstwa św. Michała Archanioła
ks. Piotr Prusakiewicz CSMA
redaktor naczelny dwumiesięcznika „Któż jak Bóg

ZADANIA RYCERSTWA

 • wynagradzanie Panu Bogu za grzechy ludzkości,
 • wypraszanie nawrócenia grzesznikom,
 • odpędzanie od Kościoła ataków złych duchów.

OBOWIĄZKI RYCERZY

 • trwając w łasce uświęcającej, otwierać się na działanie Ducha Świętego i coraz bardziej jednoczyć się z Chrystusem,
 • wyzwalać się z wszelkich nałogów i uzależnień,
 • spotykając ludzi kuszonych lub czyniących źle, odmawiać krótki egzorcyzm Leona XIII,
 • uczestniczyć w formacji zapewnianej przez parafię,
 • czytać dwumiesięcznik „Któż jak Bóg!” oraz inne książki zalecane przez Centralę Rycerstwa,
 • szerzyć cześć św. Michała Archanioła i Aniołów.

CODZIENNIE

 • odmawiać egzorcyzm prosty (w dowolnym czasie i w dowolnej intencji, ale raz w tygodniu w intencji Rycerstwa),
 • odmawiać modlitwę „Dostojna Królowo Niebios” (w intencji wszystkich członków Rycerstwa),
 • czytać Pismo Święte.

W PIĄTKI

 • post o chlebie i wodzie,
 • pełne uczestnictwo we Mszy Świętej (w intencji wynagradzania sprawiedliwości Bożej za grzechy swoje i grzeszników oraz wypraszania nawrócenia przez łączenie swoich cierpień i trudności z cierpieniami i śmiercią Jezusa Chrystusa),
 • odmówić trzy egzorcyzmy proste (w dowolnych godzinach),
  1. za Kościół katolicki,
  2. za Polskę,
  3. za cały świat.
 • odmówić „Modlitwę o zwycięstwo nad szatanem”.

W MIESIĄCU

 • uczestniczyć w miesięcznych spotkaniach modlitewnych Zastępu Rycerzy odnawiając swoje przyrzeczenia rycerskie (w każdy trzeci piątek miesiąca po Mszy Świętej, o godzinie 19:15)

W ROKU

 • uroczystość św. Michała Archanioła czcić 9-dniową Nowenną, a w sam dzień święta, 29. września, Mszą Świętą, śpiewaniem Godzinek lub procesją,
 • uczestniczyć w Rekolekcjach Rycerskich,
 • przekazać ofiarę na potrzeby i dzieła apostolskie Rycerstwa.

Któż jak Bóg!

Regulamin spotkań Zastępu

 1. Spotkaniom przewodniczy Animator. On udziela głosu:
  1. mającym wygłosić referat,
  2. chcącym się podzielić Słowem Bożym,
  3. chcącym dać świadectwo działania Boga w swoim życiu.
 2. Mówimy:
  1. krótko,
  2. spokojnie,
  3. w Duchu Miłości i Życzliwości
  4. z wykluczeniem spraw osobistych,
  5. bez odnośników do osób obecnych lub nieobecnych,
  6. bez wchodzenia w polemiki i dyskusje.
 3. Na spotkaniach i poza nimi unikać wszelkimi siłami tego wszystkiego, co rozdwaja i niepokoi:
  1. uporczywego trwania przy swoim zdaniu,
  2. przewlekłych dyskusji,
  3. plotek, obmów,
  4. egoizmu, dumy,
  5. ducha krytyki, osądzania,
  6. wygórowanego punktu honoru,
  7. schlebiania.
 4. Nie pouczać, nie doradzać, nie pocieszać, lecz powierzać Chrystusowi.
 5. Nie rozmawiać na tematy poruszane w świadectwach, to nie może być dyskusja.
 6. Spotkania mają być pieśnią uwielbienia i hymnem pochwalnym na cześć Boga. Nie można zapominać, że cel powołania wspólnot i ruchów modlitewno-apostolskich w Kościele jest ściśle nadprzyrodzony, skierowany ku życiu wiecznemu w Bogu.

Opiekun – ks. Andrzej Boryc