Muzyka w trakcie liturgii Sakramentu Małżeństwa

1.  Osobą odpowiedzialną za kształt muzyki w trakcie liturgii(dobór pieśni, wybór lub akceptacja solistów), na mocy decyzji Proboszcza Parafii, jest jej organista – Pan Wojciech Saj. Podczas liturgii wykonywane są standardowo: dwa marsze na organach (na Wejście i Zakończenie ceremonii), akompaniament liturgiczny, pieśni liturgiczne o miłości i eucharystyczne. 


2.Życzenia osób zamawiających liturgię dotyczące repertuaru czy doboru wykonawców są traktowane wyłącznie jako propozycje, obowiązkiem zaś organisty jest zaproponowanie programu zgodnego z charakterem miejsca sakralnego oraz dobór artystów, których przygotowanie zawodowe pozwala na profesjonalne wykonanie wymaganego programu.


3. W przypadku współpracy podczas liturgii organisty z innymi muzykami (wokalista, skrzypek, flecista, zespół śpiewaczy itp.), możliwe jest wykonanie 2 utworów/pieśni kościelnych/utworów liturgicznych, podczas: Przygotowania Darów, Komunii Świętej lub w czasie modlitwy Młodej Pary po błogosławieństwie końcowym (na rozpoczęcie ceremonii wykonywany jest marsz na organach). „Ave Maria” może być wykonane w czasie modlitwy Państwa Młodych przy ołtarzu Matki Bożej po błogosławieństwie, ewentualnie na Przygotowanie Darów, lecz nie podczas Komunii Świętej.

Nie wykonuje się piosenek religijnych w trakcie liturgii, np. „Panie proszę przyjdź”, „Takie jest prawo miłości”, „W cieniu Twoich rąk”, „Ty tylko mnie poprowadź”, „Schowaj mnie”, „Gdy się łączą ręce dwie”, itd. oraz z repertuaru muzyki popularnej, np. „Alleluja” z filmu „Shrek”, „Aria na strunie G”, itd. 

Jak odróżnić piosenkę religijną od pieśni kościelnej ? Kliknij ! 


4. Akompaniament solistom wykonuje wyłącznie organista miejsca. Jeśli Młoda Para ma swojego solistę, proszę poinformować o tym organistę podczas spotkania organizacyjnego lub telefonicznie (pamiętając o dwutygodniowym wyprzedzeniu), jak również o repertuarze, jaki proponuje do wykonania w celu jego uzgodnienia. Organista może też pomóc w znalezieniu odpowiedniego solisty, jeśli Młoda Para nie posiada własnego. Istnieje też możliwość innego czynnego włączenia się w oprawę mszy ślubnej, np. poprzez śpiew psalmu responsoryjnego, czytanie lekcji lub modlitwy powszechnej. 


5. O terminie, godzinie ślubu, a także wszystkich przewidzianych kwestiach dodatkowych (soliści, psałterzyści, zespoły, repertuar) prosimy poinformować obligatoryjnie najpóźniej na dwa tygodnie przed planowaną uroczystością. Organista zobowiązuje się do nauczenia się akompaniamentów solistom po wcześniejszym uzgodnieniu z nim repertuaru.


6. Numer telefonu do Pana Organisty otrzymają Państwo w kancelarii. Można kontaktować się również poprzez pocztę elektroniczną: organista1992@wp.pl.

Inne, nie ujęte w niniejszym kodeksie kwestie, reguluje Prawo Kościoła Rzymskokatolickiego, Prawo archdiecezjalne. 

 

 

Bibliografia:

Instrukcja Episkopatu Polski o muzyce liturgicznej po Soborze Watykańskim II, nr 5.

Jan Paweł II, Encyklika Ecclesia de Eucharistia, nr 52, (2003) 468.

Instrukcja Musicam sacram, nr 43.

Zarządzenie w sprawie wykonywania muzyki podczas celebracji Mszy Świętych, wydane przez Arcybiskupa Lubelskiego, nr 54\Gł\2020

VI rozdział Konstytucji o Liturgii

Instrukcja Świętej Kongregacji Obrzędów o muzyce sakralnej i liturgii

Artykuł ks. Witolda Batyckiego nt. Muzyki w czasie liturgii zawarcia sakramentu małżeństwa


wrzesień AD 2018

– ogólnie
– unikalni