Krąg biblijny

Krąg biblijny to nie tylko czytanie i rozważanie Pisma Świętego… ALE przede wszystkim czas spotkania z Bogiem. Czas, kiedy pozwalasz Jemu mówić do swojego serca. 

Żywe bowiem jest słowo Boże, skuteczne i ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny, przenikające aż do rozdzielenia duszy i ducha, stawów i szpiku, zdolne osądzić pragnienia i myśli serca” (Hbr 4,12).

Słowem, które zaskakuje, pociesza, prowadzi…

„Słowo Boże, jest lampą dla naszych kroków i światłem na naszej drodze. Gorliwe czytanie Pisma Świętego, któremu towarzyszy modlitwa, umożliwia tą intymną rozmowę, w której przez czytanie – człowiek słyszy mówiącego Boga, a przez modlitwę – odpowiada z ufną otwartością serca. Nie znając Biblii przypominamy człowieka idącego w ciemnościach. Słowo Biblii jest lampą umożliwiającą dostrzeżenie drogi”. Benedykt XVI


Opiekun –