KSM „Droga do Emaus”

Czym jest KSM?

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży jest to wspólnota zrzeszająca młodych chrześcijan, którzy pragną rozwijać się duchowo.

Godło KSM-u powstało z połączenia Orła Polskiego i Krzyża. Określa wyraźnie opowiedzenie się po stronie Ojczyzny i Kościoła.
Tłem godła jest kolor żółty symbolizujący Kościół Katolicki. Kolory biały i czerwony są barwami narodowymi. Kolor niebieski krzyża oznacza wewnętrzną więź z Matką Najświętszą.

Struktura KSM

W parafii mamy oddział parafialny, na czele którego stoi kierownictwo z prezesem, jego zastępcą i skarbnikiem. Na szczeblu diecezjalnym najważniejsze decyzje podejmują wspólnie wszyscy prezesi oddziałów parafialnych, a pracą kieruje wybierany co 2 lata zarząd diecezjalny. Jego przedstawiciele wchodzą w skład Krajowej Rady KSM, która ze swego grona wybiera pięcioosobowe Prezydium.

W oddziałach pracuje także ksiądz asystent odpowiedzialny za formację duchową. Wszystkie funkcje, prócz asystenta, wybierane są przez młodzież w demokratycznych wyborach.

10 zasad KSM-owicza

  1. Kochaj Boga, szerz Królestwo Chrystusowe w swojej duszy, w swej rodzinie i w swym środowisku.
  2. Służ czynnie Kościołowi i Ojczyźnie.
  3. Kształć swój umysł, swą wolę, swe serce.
  4. Szanuj swą godność, bądź prawy i czysty.
  5. Pracuj chętnie, cudzą pracę szanuj, dąż do sprawiedliwości społecznej.
  6. Szerz chrześcijańską kulturę życia. Bądź uprzejmy, koleżeński, pomagaj chętnie bliźnim.
  7. Obowiązki spełniaj sumiennie, bądź karny i posłuszny.
  8. Dbaj o zdrowie i rozwój fizyczny.
  9. Bądź gospodarny, oszczędny, cudze dobro szanuj.
  10. Bądź stały w przekonaniach i wytrwały w działaniu, pogodę ducha nieś w swe otoczenie.

Nasz oddział „Droga do Emaus”

Asystentem naszego oddziału jest ks. Krzysztof Bożym, a Prezesem Agnieszka Wlazły.

Zapraszamy na spotkania w każdy piątek o g. 19:00
do salki oazowo-KSMowej w dolnym kościele (wejście od biblioteki)

Na spotkaniach medytujemy Słowo Boże, przeżywamy adoracje Najświętszego Sakramentu oraz uwielbienia, a także przeprowadzamy spotkania tematyczne i zapraszamy różnych gości. Nie brakuje nam również dobrej zabawy i śmiechu podczas integracji. Dużo rozmawiamy w trakcie, jak i po spotkaniach.

Nasze zaangażowanie w Kościele

Udzielamy się nie tylko w naszej parafii, obstawiając Msze Święte i różne uroczystości oraz angażując się w przedsięwzięcia różnego typu, ale również działamy w diecezji, uczestnicząc w rozmaitych rekolekcjach, Balach Młodych, a ponadto w Spotkaniu Młodych Archidiecezji Lubelskiej w Garbowie.

<p> </p>

Zapraszamy do obserwowania Facebooka i Instagrama naszego KSM-u 😊

Facebook – @Emausowicze

Instagram – @ksm_droga_do_emaus