Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży jest to wspólnota zrzeszająca młodych chrześcijan, którzy pragną się rozwijać duchowo. Rozwijamy się przez formację czyli pogłębianie naszej wiary, przeżywanie jej i dzielenie się nią oraz działanie, które pomaga nam rozwijać swoje talenty, kreatywność czy też zainteresowania. Spotykamy się co tydzień w soboty o godzinie 10:00 w salce w dolnej części kościoła. Na spotkaniach medytujemy Pismo Święte, uczymy się o naszych patronach czy też rozmawiamy o różnych zagadnieniach dotyczących wiary. Nie brakuje nam też dobrej zabawy, gdyż czasem śpiewamy, gramy w gry planszowe albo rysujemy. Poza spotkaniami działamy na płaszczyźnie diecezji a nawet całej Polski. Jeździmy na zjazdy diecezjalne, uczestniczymy w balach młodych oraz uczęszczamy na rekolekcje. Ponadto integrujemy się z innymi oddziałami oraz wspólnotami!  

 

Opiekun:  

Ks. Hubert Wysmulski  

 

Spotkania:  

W soboty o godzinie 10:00