Katolicka Wspólnota Odnowy w Duchu Świętym „Miriam”

Data założenia: październik 2000 r.

Opiekun: ks. Hubert Wysmulski

Spotkania: wtorek, godz. 19:00, kaplica Ducha Świętego
(dolna część budynku kościoła, wejście od strony biblioteki)

Strona Wspólnoty: www.miriam.lublin.pl

Zachęcamy do odwiedzenia strony internetowej w celu uzyskania
szczegółowych informacji dotyczących Wspólnoty „Miriam”.

Serdecznie zapraszamy na spotkania naszej Wspólnoty!