Domowy Kościół (Ruch Światło-Życie)

Czym jest Domowy Kościół?

DK to przede wszystkim troska o duchowość małżeńską, czyli o wspólne dążenie do świętości w małżeństwie, a następnie dobre wychowanie dzieci w duchu chrześcijańskim.

DK bazuje na dokumentach Soboru Watykańskiego II oraz założeniach Ruchu Światło-Życie i Équipes Notre-Dame (END).

DK dąży do odnowy małżeństwa i rodziny poprzez wdrażanie do:

 • życia Słowem Bożym, aby stawało się ono słowem życia;
 • życia modlitwą jako osobistego spotkania z Chrystusem, swoim Zbawicielem;
 • życia sakramentalnego, zwłaszcza eucharystycznego;
 • dawania świadectwa o swoim spotkaniu z Chrystusem w małżeństwie, rodzinie i wobec innych ludzi;
 • metanoi – ciągłego nawracania się, przemiany swojego życia;
 • postawy służby w Kościele i w świecie, według otrzymanych darów.

Charyzmat i symbol DK

Charyzmatem Domowego Kościoła jest charyzmat Światło-Życie na drodze Duchowości Małżeńskiej.

Symbol Domowego Kościoła składa się z foski i obrączek – skrzyżowane greckie słowa ΦΩΣ ΖΩΗ (czyt. fos-zoe), oznaczające „światło” i „życie”, wyrastają z dwóch złączonych ze sobą obrączek. Złączone ze sobą obrączki przypominają nam o charyzmacie ruchu Equipes Notre Dame (END), czyli o dążeniu do Boga w jedności ze współmałżonkiem.

„Małżeństwo jest drogą świętości”

Zobowiązania Domowego Kościoła

Budowaniu jedności (communio) w małżeństwie i rodzinie służą następujące elementy formacyjne – zobowiązania przyjęte z „Équipes Notre-Dame„:

 1. codzienny Namiot Spotkania;
 2. codzienna modlitwa małżeńska;
 3. codzienna modlitwa rodzinna;
 4. regularne studium Pisma Świętego;
 5. comiesięczny dialog małżeński;
 6. reguła życia (systematyczna praca nad sobą, swoim małżeństwem i rodziną);
 7. uczestnictwo, przynajmniej raz w roku, w rekolekcjach formacyjnych.

Realizowanie tych zobowiązań odbywa się w małżeństwie i rodzinie oraz poprzez wzajemną pomoc małżeństw z kręgu w dążeniu do świętości.

Formacja w DK

Podstawowym elementem w strukturze organizacyjnej DK jest krąg stanowiący dla rodzin środowisko formacyjne i ewangelizacyjne oraz szczególne „laboratorium” duchowości małżeńskiej.

Krąg tworzy 4-7 małżeństw, najlepiej z jednej parafii. Za krąg odpowiada jedno z należących do niego małżeństw, zwane parą animatorską. Każdy krąg potrzebuje również pomocy duchowej księdza pełniącego rolę opiekuna kręgu.

Spotkania odbywają się co miesiąc (od września do czerwca) w mieszkaniach poszczególnych małżeństw.

Do istoty pracy formacyjnej w DK należy także uczestnictwo w rekolekcjach formacyjnych, spośród których szczególną rolę odgrywają rekolekcje 15-dniowe (Oazy Nowego Życia I, II, III stopnia dla rodzin, tzw. Oazy Rodzin).

Ważnym elementem formacji w ciągu roku jest również uczestnictwo w dniach wspólnoty Ruchu Światło-Życie.

Jak wygląda spotkanie kręgu DK?

Spotkanie comiesięczne kręgu DK składa się z następujących części stałych:

 • dzielenie się życiem, czyli wydarzeniami, radościami i troskami, podczas skromnego posiłku;
 • modlitwa (dzielenie się Ewangelią lub inne formy spotkania ze słowem Bożym, tajemnica różańca z dopowiedzeniami);
 • formacja (dzielenie się, w atmosferze modlitwy, realizacją zobowiązań, to znaczy postępem w rozwoju życia duchowego, oraz dzielenie się przemyśleniami na określony i przygotowany temat formacyjny).

DK w naszym rejonie

Nasza parafia należy do
rejonu Świętej Rodziny.
Parą rejonową są
Agnieszka i Szymon Żminda,
natomiast moderatorem rejonowym jest
ks. Krzysztof Bożym.

665 730 513 (Agnieszka)
691 376 309 (Szymon)

607 907 496 (ks. Krzysztof)

W rejonie jest 10 kręgów, z czego 5 kręgów jest w naszej parafii.
Spotkania odbywają się w domach po uzgodnieniu z kapłanami.