Apel Ks. Proboszcza

Drodzy parafianie!

 

      W związku z rozprzestrzeniającym się w Polsce koronawirusem oraz wprowadzeniem na terenie całego kraju stanem zagrożenia epidemicznego informujemy, że zgodnie z obowiązującym obecnie stanem prawnym, podczas wszystkich liturgii oraz nabożeństw w kościołach nie może przebywać więcej niż 50 osób (razem z kapłanami i służbą liturgiczną).

     Apelujemy do wszystkich parafian o pozostanie w domach (dyspensa Metropolity Lubelskiego). We Mszach św. niech uczestniczą jedynie osoby, które mają zamówione intencje (jednak również bez obowiązku udziału). Obecnych na Eucharystii prosimy o przestrzeganie zasad określonych przez Radę Stałą Konferencji Episkopatu Polski, zwłaszcza w zakresie zachowania bezpiecznej odległości od innych uczestników, przyjmowania Komunii Świętej na rękę oraz przekazywaniu sobie znaku pokoju przez skinienie głowy.

     Pozostających w domu zachęcamy do łączności z całym Kościołem w Polsce przez modlitwę rodzinną i indywidualną oraz uczestnictwo w Eucharystii i wielkopostnych nabożeństwach przez środki masowego przekazu (telewizję, radio, Internet).

     W związku z powyższym uruchamiamy on-line transmisję Mszy św. niedzielnej oraz Drogi Krzyżowej i Gorzkich Żali nadawanej z naszego Sanktuarium (parafia-mbr.lublin.pl/transmisja-mszy-swietej). Każdego dnia o godzinie 20.30 zachęcamy do modlitewnej łączności na różańcu z kapłanami naszej parafii, którzy przed Najświętszym Sakramentem (bez udziału wiernych) będą modlić się w intencji wszystkich chorych, za tych, którzy się nimi opiekują (zwłaszcza służby medyczne i sanitarne) oraz o pokój naszych serc i łaskę nawrócenia.

     Ufamy, że dzięki Bożemu miłosierdziu, opiece Matki Bożej, ale także naszej modlitwie, roztropności oraz rozwadze doprowadzimy do rychłego opanowania epidemii, powrotu do zdrowia zarażonych, a za miesiąc radosnego świętowania Zmartwychwstania Pańskiego we wspólnocie całej parafii.             

 

Lublin, 14.03.2020r.

 

(PDF) Apel Ks. Proboszcza – kliknij w link