Akcja Katolicka

Akcja Katolicka jest urzędem, to znaczy szczególnym miejscem organizowania osób świeckich, w ścisłej współpracy z hierarchią Kościoła.

 

Zgodnie z charyzmatem Stowarzyszenia terenem jego działalności jest parafia, diecezja, Kościół lokalny. Członkowie Akcji Katolickiej we współpracy z proboszczem włączają się aktywnie w liczne dzieła ewangelizacyjne. Akcja uaktywnia licznych świeckich w budowaniu Kościoła Chrystusowego i realizacji jego misji apostolskiej, wskutek czego mogą oni „czynić obecnym i aktywnym Kościół w takich miejscach i takich okolicznościach, gdzie jedynie przy ich pomocy stać się on może solą ziemi”.

~za: Leksykon ruchów i stowarzyszeń w Kościele

 

Dzieła, w które angażują się członkowie Parafialnej Akcji Katolickiej, to:

  • współpraca z ks. proboszczem w organizowaniu rekolekcji i misji parafialnych,
  • współpraca z innymi grupami parafialnymi w organizowaniu nabożeństw,
  • prowadzenie modlitw i tworzenie oprawy liturgicznej  podczas Mszy świętych,
  • tworzenie grupy charytatywnej „Parafialna Caritas”,
  • pomoc w organizacji wypoczynku dla dzieci z ubogich rodzin,
  •  przygotowywanie i organizacja Parafiady,
  • kolportaż wydawnictw religijnych,
  • organizacja i prowadzenie sklepiku i kiermaszy,
  • wykonywanie stałych ekspozycji i dekoracji okolicznościowych.

Cele Akcji Katolickiej

Akcja Katolicka jest urzędem, to znaczy szczególnym miejscem organizowania laikatu, będącego w ścisłej współpracy z hierarchią Kościoła

 

– Praca formacyjna samych członków Akcji, której celem jest ukształtowanie dojrzałej wiary.

– Dobrze uformowani ludzie powinni angażować się w sprawy Kościoła, zajmując miejsca w parafiach jeszcze nie objętych ewangelizacją. W zależności od potrzeb danej parafii zajmować będą te sektory życia, które dotąd leżały odłogiem.

– Członkowie Akcji Katolickiej są najbliższymi współpracownikami proboszcza, dyspozycyjnymi do działania w różnych dziedzinach, w zależności od potrzeb, jakie się jawią.

– Członkowie Akcji Katolickiej powinni zajmować miejsca w życiu społecznym (polityka, gospodarka, kultura) na miarę swoich charyzmatów i możliwości. Poprzez aktywne działanie powinni urzeczywistniać wartości chrześcijańskie.

– W swojej pracy apostolskiej powinni łączyć wypracowane wartości, jakie istnieją w Kościele i koncentrować je wokół sprawy ewangelizacji, nie naruszając ich suwerenności. Zadaniem członków Akcji byłoby więc tworzenie porozumienia i wspólnego działania różnych ruchów, organizacji, stowarzyszeń bez naruszania ich charyzmatów i tożsamości.

– Akcja Katolicka nie ma swojego lidera i swoich celów. Jej liderem jest Kościół i realizacja celów Kościoła.

Celem Akcji Katolickiej jest pogłębienie formacji chrześcijańskiej jej członków oraz współpraca świeckich z hierarchią w realizowaniu misji Kościoła. Pogłębienie życia religijnego ma przygotować członków Akcji do odważnego i kompetentnego występowania na „areopagach” świata, do przenikania wartościami ewangelicznymi życia społecznego, zajmowania zgodnego z nauczaniem Kościoła stanowiska w sprawach publicznych, zwłaszcza tam, gdzie zagrożona jest wiara i moralność chrześcijańska. Ważnym zadaniem Akcji jest także kształcenie działaczy społecznych, gospodarczych, kulturalnych i politycznych. (za: Leksykon ruchów i stowarzyszeń w Kościele)

Opiekun

Ks. Proboszcz Marek Warchoł

Spotkania

W każdy drugi poniedziałek miesiąca o godz. 19.00