Oaza Dzieci Bożych

Spotkania Oazy Dzieci Bożych

Sobota godz. 14:00

Opiekun – ks. Damian Ziętek

Najbliższe spotkanie 8 lutego 2020r.