I Komunia Święta 2020

Termin I Komunii Świetej 20.09.2020r. 

I tura, godz. 10.30

II tura, godz. 12.00